Fanty na Dni Parafii

Prosimy o załatwianie i przynoszenie fantów na loterię dobroczynną, dzięki której dofinansowujemy letni wypoczynek dzieci. Poszukujemy fundatorów nagród głównych. Prosimy także o przynoszenie książek i maskotek w dobrym stanie dla stoiska za 1 zł.