Komunikat Parafialnego Zespołu „CARITAS”

Komunikat!
Parafialnego Zespołu „CARITAS”

Od miesiąca września 2017 r. ruszyła kolejna dystrybucja artykułów żywnościowych z Programu „FEAT”.

Rodziny, które mogą być objęte Programem pomocy żywnościowej , prosimy o dostarczenie do Punktu Caritas lub sklepiku parafialnego nowych skierowań z Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochód uprawniający do pomocy wynosi:

* dla osoby samotnie gospodarującej – 1 268 zł (netto)

* osoby w rodzinie – 1 028 zł (netto).

Kwotę 500 + nie wlicza się do dochodu. 

Termin składania Skierowań do 1 października br. 

V-ce Przewodnicząca PZC
Irena Haraj