Odwiedziny duszpasterskie 2017

Odwiedziny duszpasterskie rozpoczniemy 2 stycznia 2018 r. i obejmą one tylko połowę mieszkańców naszej parafii. W przyszłym tygodniu w gablocie i na stronie internetowej umieścimy plan kolędy, aby można było wcześniej zarezerwować sobie czas na spotkanie z kapłanem.