Wymienianki jednorazowe i roczne

Na stoliku za ławkami wyłożone są druki na wymienianki jednorazowe. Za zmarłych modlić się będziemy od 2 do 8 listopada przed mszą wieczorną. Prosimy wymienianki wypełniać drukowanymi literami i składać w biurze lub po mszach świętych w zakrystii.
Wymienianki roczne przyjmujemy wyłącznie w biurze parafialnym w godzinach urzędowania.