Pro memoria


ś.p. ks. Roman Kostecki (5.12.1955 – 9.05.2009)
data święceń: 3 czerwca 1982
motto: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.” [Flp 4,13]

parafie:
  • 15 III 1993 – 9 V 2009 – proboszcz parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie
  • 1991-1993 – rektor ośrodka duszpasterskiego pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie
  • 1990-1991 – św.Jakuba w Murowanej Goślinie (z zadaniem tworzenie nowej parafii)
  • 1985-1990 – św.Łukasza, Poznań
  • 1983-1985 – św.Mikołaja, Biezdrowo
  • 1982-1983 – św.Ducha, Gostyń
  • 1981-1982 Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, Wolsztyn (praktyki)