Domowy Kościół

Domowy Kościół – gałąź rodzinna ruchu Światło-Życie

 

„(…) ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

 

 

Domowy Kościół (DK), gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do życia w bliskości Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

 

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

  • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
  • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
  • stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
  • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
  • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

 

 

Zapraszamy Was do:

  • budowania rodziny silnej wiarą,
  • pielęgnowania miłości małżeńskiej,
  • nauczenia się rozwiązywania konfliktów,
  • przekazywania wiary swoim dzieciom,
  • doświadczenia życia we wspólnocie …

Spotykamy się raz w miesiącu w grupach o stałym składzie (od 4 do 7 małżeństw sakramentalnych), które nazywamy kręgami Domowego Kościoła. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa ksiądz opiekun oraz odpowiednio przygotowana para małżeńska.

Tworzymy nowe kręgi! Znajdź swój!

 

Więcej informacji:                  http://www.dk.oaza.pl

                                                        http://gniezno.oaza.pl/dk

Zasady DK:                                 http://www.dk.oaza.pl/zasady-dk

 

 

Kontakt:              Ks. Przemysław Malawy – moderator

 

E-mail:                  dk.oaza.mg@wp.pl

 

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” KKK 1601