Duszpasterstwo Rodziców Ministrantów

Duszpasterstwo Rodziców Ministrantów

Misja- współpraca rodziców i duszpasterzy w wychowaniu ministrantów
Formy – spotkania formacyjne
– wspólna modlitwa
– wzajemne poznanie się

spotkania: okazjonalnie 2-3 razy w roku
kontakt: ks. Marek