Lektorzy – dorośli

Lektorzy – dorośli Panie i panowie przygotowani do czytania Słowa Bożego podczas liturgii.
spotkania:
jedna niedziela w miesiącu o godzinie 20.00
kontakt: ks. Artur Bartkowiak