Parafialny Zespół „Caritas”

Parafialny Zespół „Caritas”
Misja: organizowanie i niesienie pomocy potrzebującym.
Formy:

* prowadzenie sklepiku parafialnego,
* prowadzenie punktu wydawania i przyjmowania odzieży ( pl. Kasztanowy 14 czynny wtorek i czwartek 16.00 – 18.00)
* organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
* przygotowywanie upominków świątecznych i paczek żywnościowych,
* roznoszenie opłatków,
* przygotowanie i sprzedaż palm wielkanocnych itp.

spotkania: ostatnia środa miesiąca, godzina 17.00
kontakt: Irena Haraj (tel: 8 114-132)