Dom Radości

Dom Radości

Misja – prowadzenie zajęć dla dzieci ze środowisk potrzebujących wsparcia w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.

spotkania: od poniedziałki do czwartku, 15.00-18.00
kontakt: Krystyna Schudy (tel:61 8122 672)