„Oaza” Ruch Światło-Życie

„Oaza” Ruch Światło-Życie – formacja młodzieży gimnazjalnej do wyboru życia w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi
Spotkania – co drugi czwartek o 19.00
Kontakt: ks. Artur Bartkowiak, abartkowiak@op.pl